Đường dẫn truy cập

TT Obama và kế hoạch kinh tế trong diễn văn về tình trạng liên bang


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ trình bày kế hoạch kinh tế của ông trong Thông điệp về Tình trạng Liên bang đọc trước Quốc hội vào tối thứ Ba, nêu lên một vấn đề trọng yếu vào lúc ông phải đối đầu với cuộc bầu cử tổng thống gay go vào cuối năm nay.

Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn thường niên lần thứ ba tại một phiên họp lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ và trên truyền hình cho công chúng Hoa Kỳ đang mệt mỏi về sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế.

Trong một đoạn video ngắn được phổ biến trước bài diễn văn, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ trình bày viễn kiến của ông về một nền kinh tế có tính cách lâu bền, trong đó có những đề xuất mới cho các ngành sản xuất, năng lượng sạch, và giáo dục; ông nói tất cả kế hoạch sẽ có lợi cho thành phần trung lưu của đất nước.

Theo trông đợi, Tổng thống Obama sẽ nêu bật những khác biệt giữa ông và đối thủ của ông trong đảng Cộng hòa trong bài diễn văn nối kết chặt chẽ với những chủ đề trong chiến dịch tranh cử và lý do ông đáng được bầu vào Tòa Bạch Oác một nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống nói rằng Hoa Kỳ đang đứng trước hai hướng khác biệt nhau rất xa về kinh tế, một là “tiến đến chỗ ít có cơ hội và ít có công bằng,” hay là một nền kinh tế “giúp ích cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì thiểu số nhà giàu.”

VOA Express

XS
SM
MD
LG