Đường dẫn truy cập

BP lại trì hoãn việc thử nghiệm nắp chặn mới


Công ty dầu BP báo cáo một sự trì hoãn khác trong nỗ lực đóng kín giếng dầu rò rỉ trong Vịnh Mexico.

Trong thông cáo công bố tối thứ tư, các giới chức công ty này nói rằng một chỗ rỉ đã được phát giác tại một trong những đường ống dẫn tới nắp chặn mới, là thiết bị có mục đích giúp BP thu hồi số dầu đang tràn ra biển. BP nói rằng chuyên viên của họ đã cô lập chỗ rỉ và sẽ xúc tiến việc thử nghiệm nắp chặn mới một khi việc sữa chữa được hoàn tất.

Cho tới khi nắp chận này hoạt động có hiệu quả hoặc các giếng phụ có thể chặn đứng dòng dầu tràn, mỗi ngày có khoảng 60 ngàn thùng dầu tràn ra vùng biển phía nam nước Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG