Đường dẫn truy cập

Liên Hiệp Châu Âu tu chính hiệp định du hành


Trụ sở Ủy Hội Châu Âu ở Brussels

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ các nước Liên Hiệp Châu Âu đã thảo luận về phương cách làm sao bảo vệ biên giới khi nhiều đợt di dân tràn vào nước họ sau các cuộc nổi dậy tại những nước Ả Rập.

Các bộ trưởng này nhóm họp tại Brussels hôm thứ Năm để duyệt lại hiệp định Schengen gồm 25 quốc gia, giúp tạo điều kiện cho việc thông thương hàng hóa và qua lại của người dân ngang qua biên giới các nước thành viên.

Ủy Hội Châu Âu, cơ chế hành pháp của khối này, đã đề nghị một kế hoạch tạm thời cho phép kiểm soát biên giới như biện pháp cuối cùng trong các trường hợp đặc biệt.

Ủy Hội cũng đưa ra các thủ tục thông thường cho việc kiểm soát biên giới phía ngoài của Liên Hiệp Châu Âu trong trường hợp xảy ra các đợt di dân khổng lồ.

Pháp, Ý, và các nước Liên Hiệp Châu Âu khác bị ảnh hưởng nặng nhất bởi các đợt xâm nhập di dân bất hợp pháp mới đây, lý luận rằng tình trạng tăng vọt các di dân cũng là nền tảng cho việc phải đưa trở lại việc kiểm soát biên giới.

Nhưng hầu hết các tham dự viên đồng ý rằng cần phải duy trì quyền tự do di chuyển trong toàn khối các nước EU.

Sau cuộc họp, Ủy Viên Nội Vụ Liên Hiệp Châu Âu, bà Cecilia Malmstrom, nói rằng, các nước thành viên đồng ý là vấn đề tự do di chuyển của dân chúng là một trong những thành tích chính và phải được bảo vệ.

Nhưng bà nói rằng một số các điều lệ của hiệp định Schengen phải được xác định rõ để tránh những sơ hở luật pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG