Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush hoan nghênh các khuyến cáo về vấn đề Iraq


Một ngày sau khi Ủy Ban Nghiên Cứu về Iraq công bố bản phúc trình của họ, Tổng Thống Bush đã thảo luận về nội dung bản phúc trình này với Thủ Tướng Anh, ông Tony Blair.

Bản phúc trình do Ủy Ban Nghiên Cứu về Iraq đưa ra nói rằng, tình hình ở đó là nghiêm trọng và suy sụp, và cần phải có một thay đổi lớn trong chính sách. Tổng Thống Bush nói rằng ông đồng ý với sự thẩm định về tình hình Iraq này. Tổng Thống Bush nói nguyên văn rằng tình hình thật là xấu.

Tôi đã nói rất rõ rằng tình hình thật gay go. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng chúng ta sẽ thành công. Tôi tin là chúng ta sẽ thắng.

Lên tiếng trong một cuộc họp báo với Thủ Tướng Tony Blair của Anh, Tổng Thống Bush nói rằng, ông hoan nghênh tất cả mọi khuyến cáo về vấn đề Iraq, và nói rằng, bản phúc trình của ủy ban gồm 10 chuyên gia về chính sách đối ngoại này là những khuyến cáo đầu tiên mà ông đã nhận được.

Ông Bush ca ngợi tinh thần của ủy ban này và nói rằng điều đó chứng tỏ là những người có quan điểm chính trị khác biệt có thể ngồi lại với nhau để giaỉ quyết một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng Tổng Thống Bush minh xác rằng ông có ý định chọn lựa một số khuyến cáo do ủy ban này đưa ra.

Tôi nghĩ rằng bản phúc trình này đã cho thấy những gì có thể đem ra áp dụng. Quốc hội cũng như chính phủ sẽ không chấp nhận tất cả mọi khuyến cáo trong bản phúc trình này. Nhưng có nhiều điều quan trọng trong bản phúc trình mà chúng tôi phải nghiêm chỉnh xem xét tới .

Tổng Thống Bush đã được hỏi về khuyến cáo của ủy ban yêu cầu từ nay tới năm 2008 rút bớt quân đội Hoa Kỳ tại Iraq, và Tổng Thống nói rằng, ông tin là các thành viên trong ủy ban cũng đồng ý là bất cứ việc rút quân nào cũng phải tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương.

Tổng Thống Bush cũng nói rõ rằng ông không thể chấp nhận khuyến cáo về việc nói chuyện trực tiếp với Iraq là Syria và Iran, hai lân quốc của Iraq.

Tổng Thống Bush nói rằng, một lần nữa ông nhắc lại là trước hết Iran phải đình chỉ hoạt động tinh chế uranium, và Syria cũng như Iran phải chứng tỏ là họ nghiêm chỉnh trong việc muốn cải thiện tình hình an ninh tại Iraq.

Nếu các nước này tới hội nghị để bàn về vấn đề Iraq thì phải hiểu rõ trách nhiệm của họ là không được tài trợ cho bọn khủng bố để giúp nền dân chủ còn non trẻ tại Iraq sống còn cũng như giúp cho nền kinh tế của Iraq.

Thủ Tướng Tony Blair của Anh thì nói rằng, điều quan trọng cho sự thành công của Iraq là nhận được sự ủng hộ cho chính phủ của họ, đặc biệt là từ các nước trong khu vực.

Hiện nay, lý do chính gây ra những vấn đề khó khăn tại nhiều nơi ở Iraq, và chúng tôi biết rất rõ là tại miền Nam Iraq, Iran đang làm chuyện đó. Iran đã tài trợ và hậu thuẫn cho bọn khủng bố.

Thủ Tướng Anh nói rằng, thật là khó mô tả được rõ ràng là tình hình Iraq hiện khó khăn như thế nào. Nhưng ông nói rằng, một điều mà Ủy Ban Nghiên Cứu về Iraq không yêu cầu là rút quân khỏi Iraq ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Blair cũng nói rằng, mọi người đều muốn tìm ra một giải pháp để giúp nền dân chủ bám rễ tại Iraq và chấm dứt được tình trạng bạo động tại nước này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG