Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Quốc hội mới do đảng Cộng hòa kiểm soát mở phiên họp vào Thứ ba


Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell, người sắp tiếp nhận vai trò lãnh đạo khối đa số Thượng viện
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell, người sắp tiếp nhận vai trò lãnh đạo khối đa số Thượng viện

Quốc hội mới của Mỹ sẽ triệu tập phiên họp vào Thứ ba, với đảng Cộng hòa nắm thế kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, và các nhân vật bảo thủ quyết định đảo ngược một số chính sách của Tổng thống Barack Obama.

Lên tiếng trên đài truyền hình CNN hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người sắp tiếp nhận vai trò lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, nói rằng vì cử tri Mỹ bầu một chính phủ phân chia đảng phái - Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát và Tổng thống thuộc đảng Dân chủ - không có nghĩa bế tắc. Ông nói cử tri muốn có sự dung hòa và tiến bộ trong những vấn đề quan trọng.

Nhà lãnh đạo Cộng hòa nói rằng nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của Thượng viện sẽ là phê chuẩn dự án đường ống dẫn dầu Keystone. Những người ủng hộ nói dự án sẽ tạo công ăn việc làm và sự độc lập về năng lượng của Mỹ. Những người chống đối thuộc đảng Dân chủ gọi đó là một tai họa cho môi trường chỉ chờ thời gian xảy ra, và hầu như một số ít công việc đó sẽ chỉ là tạm thời.

Các thành viên đảng Cộng hòa của cả 2 viện cũng sẽ tìm cách bãi bỏ chương trình cải cách chăm sóc y tế có tính cách dấu ấn của Tổng thống Barack Obama và ngăn chặn sắc lệnh về di trú của ông.

Tổng thống Obama nói ông sẽ phủ quyết các dự án của đảng Cộng hòa mà ông không thích. Cho dù nắm thế đa số cả 2 viện, khối Cộng hòa có thể không đủ phiếu để đảo ngược bất cứ sự phủ quyết nào.

Tuy nhiên Tổng thống nói rằng ông trông đợi làm việc với Quốc hội mới và tin rằng sẽ có đủ cơ bản chung về nhiều vấn đề.

VOA Express

XS
SM
MD
LG