Đường dẫn truy cập

12 chủ nợ giữ số lượng trái phiếu lớn đồng ý giảm nợ Hy Lạp


Những người nghỉ hưu biểu tình phản đối biện pháp kiệm ước trước trụ sở quốc hội ở Athens, Hy Lạp
Những người nghỉ hưu biểu tình phản đối biện pháp kiệm ước trước trụ sở quốc hội ở Athens, Hy Lạp

Các chủ nợ tư quan trọng nhất của Hy Lạp cho biết họ sẽ hủy hơn phân nửa số nợ mà nước này còn thiếu để giúp Hy Lạp tránh vỡ nợ vào sau này trong tháng.

Các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các quĩ đầu tư hôm thứ Hai cho biết họ sẽ tham gia vào kế hoạch cắt 142 tỉ trong số nợ của Hy Lạp, mặc dù người ta không rõ, 12 cơ chế này chịu hủy bao nhiêu trong số tiền 142 tỉ đô la.

Với việc Hy Lạp có kế hoạch hoàn trả số nợ còn lại cho các chủ nợ trong 1 thời gian dài, các công ty tài chánh sẽ bị mất khoảng 3/4 khoản đầu tư ban đầu vào trái phiếu Hy Lạp.

Một số các công ty dịch vụ tài chánh được biết tới nhiều nhất, nằm trong số 12 chủ nợ đồng ý trợ giúp Hy Lạp. Trong số này có ngân hàng Deutche Bank, ngân hàng Commerzbank và công ty bảo hiểm Allianz của Đức, ngân hàng BNP Paribas của Pháp, ngân hàng Eurobank EFG và Ngân hàng Quốc gia của Hy Lạp.

Hy Lạp đã ấn định ngày thứ Năm là kỳ hạn chót để các chủ nợ tư nhân chấp nhận việc giảm nợ. 12 cơ chế đồng ý giảm nợ cho Hy Lạp thuộc về Viện Tài chánh Quốc tế trụ sở tại Washington, cơ quan đã điều đình về thỏa thuận này trong tháng trước.

Không rõ có bao nhiều chủ nợ Hy Lạp khác sẽ cùng tham gia với những cơ chế này để giảm nợ. Hy Lạp cho biết nếu không hội đủ số cơ chế tình nguyện giảm nợ, họ sẽ tìm cách ấn định số nợ không trả cho mỗi chủ nợ.

Việc gỉam nợ nằm trong nỗ lực của Hy Lạp muốn bảo đảm một ngân khoản cứu nguy quốc tế mới lên tới 172 tỉ, và là ngân khoản cứu nguy thứ 2 trong 2 năm.

Quốc hội nước này cũng đã chấp thuận áp dụng nhiều biện pháp kiệm ước khác nhau, trước sự chống đối kịch liệt của dân chúng Hy Lạp, nhằm cắt lương và hưu bổng cùng cắt hàng ngàn việc làm trong chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG