Đường dẫn truy cập

Cử tri Canada đi bầu Quốc hội


Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Đảng Bảo thủ đang cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper được hơn 1/3 số cử tri ủng hộ
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Đảng Bảo thủ đang cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper được hơn 1/3 số cử tri ủng hộ

Cử tri Canada hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa lúc đảng khuynh tả đang giành được sự ủng hộ tăng vọt của quần chúng vào phút chót.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Đảng Bảo thủ đang cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper được hơn 1/3 số cử tri ủng hộ, nhưng hai đảng khuynh tả là Đảng Tự do và đảng đang nổi lên nhanh chóng mang tên Đảng Dân chủ Mới có thể kiếm được đủ phiếu để phủ nhận Đảng Bảo thủ không phải là một chính phủ đa số.

Nếu điều đó thật sự xảy ra, các đảng khuynh tả có thể hợp lực hình thành một chính phủ liên hiệp.

Cũng có khả năng rằng Đảng Dân chủ Mới có thể tiếp tục dành được sự ủng hộ của quần chúng và chiến thắng hoàn toàn trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này.

Hôm qua, Thủ tướng Harper đã đi vận động trên cả nước nỗ lực tăng cường sự ủng hộ dành cho đảng của ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG