Đường dẫn truy cập

Chính quyền Miến Ðiện bị tố cáo thu thuế tùy tiện


Một mạng lưới các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo nhà cầm quyền quân sự Miến Điện đã biến việc thu thuế thành một hình thức tống tiền và một công cụ đàn áp.

Báo cáo này dựa trên các cuộc phỏng vấn với trên 340 người trong suốt hai năm qua. Báo cáo nói rằng chính quyền và quân đội đã tùy tiện thu thuế dưới các hình thức tiền mặt, đất đai, hàng hóa, và sức lao động.

Ông Alison Vicary, một kinh tế gia tại trường đại học Macquarie University nói rằng hệ thống thuế của Miến Điện mang tính áp bức và phi pháp:

Vẫn theo bản báo cáo, hậu quả là đa số người dân Miến Điện không thể hưởng một mức sống, sự chăm sóc y tế, cũng như điều kiện nhà cửa, ăn uống, và giáo dục đầy đủ.

Phúc trình này được công bố hôm nay tại Bangkok bởi Mạng lưới Thu thập dữ kiện Nhân quyền Miến Điện.

Đây là một liên minh gồm 13 tổ chức thành lập từ năm 2003 nhằm cổ võ thay đổi dân chủ tại Miến Ðiện

Nhóm này kêu gọi các nhà cấp viện quốc tế như các ngân hàng phát triển ngưng viện trợ cho Miến Ðiện cho tới khi nào các chuẩn mực quản lý nhà nước và bảo vệ nhân quyền được cải thiện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG