Đường dẫn truy cập

Biểu tình khắp thế giới về hội nghị biến đổi khí hậu


<!-- IMAGE -->

Những người hoạt động bảo vệ môi trường đang biểu tình trên khắp thế giới để đòi cộng đồng quốc tế có cam kết mạnh mẽ hơn tại hội nghị biến đổi khí hậu ở Copenhagen.

Hàng vạn người đã tuần hành ở thủ đô Đan Mạch ngày hôm nay, manh theo nhiều loại biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu. Một số người giả làm gấu bắc cực, một trong những chủng loại sinh vật bị đe dọa bởi tình trạng tăng nhiệt toàn cầu.

Tại Úc, những người tổ chức ước tính khoảng 40 ngàn người đã tham gia cuộc “Đi bộ chống tăng nhiệt” (Walk Against Warming).

Những cuộc biểu tình cũng được tổ chức ở Bắc kinh, Indonesia, Manila, và Đài Bắc.

Các nhà thương thuyết đang họp sang tới ngày thứ sáu, nhằm soạn thảo một hiệp ước toàn cầu về cắt giảm khí thải.

Một bản sơ thảo hiệp ước biến đổi khí hậu đang được luân lưu tại hội nghị Copenhagen quy định rằng thế giới sẽ cắt giảm phân nửa số khí thải vào năm 2050, với các nước giàu đi đầu trong nỗ lực này.

Một trong các vấn đề then chốt cần được giải quyết là làm thế nào để tài trợ cho những nỗ lực của các nước đang phát triển để chống nạn biến đổi khí hậu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG