Đường dẫn truy cập

Chính phủ Mỹ làm gì để cứu nguy kinh tế?


Sáng kiến mới của chính phủ Mỹ nhằm cứu nguy hệ thống ngân hàng bao gồm 4 bước nhằm gia tăng lượng tiền lưu thông trong hệ thống tài chính.

Trước tiên, chính phủ liên bang sẽ mua lại những cổ phần không có quyền biểu quyết tại các ngân hàng, giúp cho những định chế đó có thêm tiền cho khách hàng vay.

Thứ nhì, cơ quan chính phủ vốn bảo đảm cho các khoản ký thác ở ngân hàng sẽ đứng ra bảo đảm tạm thời cho các tín dụng ngân hàng cấp. Đây là bước được thiết kế để giúp các ngân hàng cho nhau vay được dễ dàng hơn.

Tổ hợp Bảo hiểm Ký thác Liên bang FDIC cũng sẽ mở rộng tầm bảo hiểm sang các tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như để trả lương nhân viên.

Trong bước thứ tư, Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ đúc kết một chương trình mới nhằm giúp doanh nghiệp Mỹ bằng cách mua tín chỉ của họ.

Tín chỉ là loại cam kết của một doanh nghiệp hứa trả một khoản vay ngắn hạn thường dùng cho các hoạt động doanh nghiệp mỗi ngày.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG