Đường dẫn truy cập

BP: Nắp xi măng đậy miệng giếng có vẻ vững chắc


Đại công ty năng lượng BP nói rằng, nắp xi măng được gắn vào giếng dầu bị hư ở Vịnh Mexico có vẻ đã được gắn chắc và công ty này đang mong thực hiện công tác thứ nhì để đóng vĩnh viễn giếng dầu vừa kể trong tháng này.

Ông Dough Suttles, giới chức đứng đầu hoạt động vừa kể của công ty BP, nói rằng những dấu hiệu sơ khởi cho thấy nắp đậy này có vẻ đạt được kết quả như mong muốn và rằng lượng xi măng đổ vào giếng sẽ kéo dài khoảng 1,5 kilomét dưới miệng giếng.

Ông cũng cho biết, các cuộc trắc nghiệm áp suất sẽ được thực hiện trên xi măng được đổ vào giếng này hôm Thứ Năm.

Nhưng Đô Đốc hồi hưu của Lực lượng Tuần Duyên Thad Allen nói rằng ông sẽ không coi tình trạng giếng dầu bị vỡ này đã yên cho tới khi một giếng cứu hộ khác được hoàn tất và giếng dầu bị hư hại này được đóng lại từ đáy bằng bùn và xi măng.

Ông Allen là giới chức cao cấp của Hoa Kỳ giám sát cách ứng phó của chính phủ đối với vụ tràn dầu này. Ông nói rằng tiến trình đổ xi măng hầu như bảo đảm rằng sẽ không có thêm dầu thoát từ giếng dầu bị vỡ ra vùng Vịnh nữa.

Công ty BP cũng nói rằng họ sẽ chuyển trọng tâm sang nỗ lực dọn sạch bởi vì không có dấu hiệu nào về dầu trong vùng biển từ nhiều tuần lễ nay.

Đoàn công tác của công ty BP đóng nắp giếng dầu bị hư hồi trung tuần tháng Bảy, nhưng các chuyên gia e ngại rằng có hơn một triệu thùng dầu vẫn còn nằm trong môi trường.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG