Đường dẫn truy cập

Tối cao Pháp viện Mỹ tranh luận ngày chót về luật cải tổ y tế


Bà Amy Brighton từ tiểu bang Ohio biểu tình trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để phản đối đạo luật cải tổ y tế, ngày 27/3/2012
Bà Amy Brighton từ tiểu bang Ohio biểu tình trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để phản đối đạo luật cải tổ y tế, ngày 27/3/2012

Tối cao Pháp viện Mỹ hôm nay sẽ tiến hành phiên tòa ngày thứ ba và là ngày chót để nghe những lập luận về vấn đề là toàn bộ đạo luật cải tổ y tế có được áp dụng hay không nếu một qui định then chốt của luật này bị cho là vi hiến.

Cuộc tranh luận hôm qua tập trung về điều gọi là “đòi hỏi đối với cá nhân”, qui định mọi người Mỹ phải mua bảo hiểm y tế nếu không muốn bị phạt tiền.

Những người ủng hộ nói rằng qui định này là cần thiết để phí tổn chăm sóc sức khỏe được chia sẻ bởi mọi người Mỹ, đặc biệt là những người mạnh khỏe không muốn mua bảo hiểm, để có thể bảo hiểm cho khoảng 30 triệu người hiện không có bảo hiểm.

Những thẩm phán bảo thủ nhất của Tối cao Pháp viện, do Thẩm phán Anthony Scalia dẫn đầu, đã bày tỏ nghi ngờ về việc chính phủ có quyền bắt dân chúng mua bất kỳ loại sản phẩm nào, kể cả bảo hiểm sức khỏe.

Tuy nhiên, một vị thẩm phán có lập trường tự do, ông Stephen Breyer nói rằng vấn đề này cho thấy có một vấn đề mà ông gọi là một “vấn đề quốc gia có liên hệ tới tiền bạc, phí tổn và bảo hiểm”.

Chánh thẩm John Roberts và Thẩm phán Anthony Kennedy bày tỏ quan tâm về qui định này, nhưng dường như họ cũng thừa nhận sự cần thiết của đòi hỏi này trong việc quản lý những phí tổn của việc chăm sóc sức khỏe.

Hôm nay, các vị thẩm phán sẽ nghe những lập luận về sự nới rộng của chương trình bảo hiểm sức khỏe hỗn hợp giữa chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang dành cho người có thu nhập thấp, thường được gọi là Medicaid, trong đạo luật cải tổ y tế.

VOA Express

XS
SM
MD
LG