Đường dẫn truy cập

TT Obama chấp thuận cho xử lại các tù nhân ở Guantanamo


Các vụ xử những người bị giam ở Guantanamo đã bị ngưng lại chẳng bao lâu ông Obama nhậm chức tổng thống
Các vụ xử những người bị giam ở Guantanamo đã bị ngưng lại chẳng bao lâu ông Obama nhậm chức tổng thống

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama chấp thuận để tòa án quân sự tiếp tục xử những người đang bị giam tại vịnh Guantanamo, sau hai năm tạm ngưng.

Ông đã ký một lệnh hành pháp hôm thứ Hai, qui định các chính sách mới đối với những người bị giam. Mục đích là để vừa tăng cường năng lực xét xử các phần tử khủng bố vừa đối xử nhân đạo với họ.

Các vụ xử này đã bị ngưng lại chẳng bao lâu ông Obama nhận chức tổng thống và ra lệnh duyệt lại chính sách đối với những người bị giam. Chủ trương của ông là muốn đóng cửa trại Guantanamo.

Lệnh hành pháp cũng có hướng dẫn rõ ràng đối với từng thành phần trong trại, gồm có người chưa bị truy tố, người đã bị kết tội, và người được chỉ định để chuyển trại.

Lệnh này cũng yêu cầu thường kỳ xét lại trường hợp của những người mà Hoa Kỳ đã quyết định là quá nguy hiểm để trả tự do.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG