Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu bị tấn công trên mạng


Tòa Bạch Ốc xác định máy tính là một quyền lợi quốc gia quan trọng, nếu bị tấn công sẽ có phản ứng trả đũa
Tòa Bạch Ốc xác định máy tính là một quyền lợi quốc gia quan trọng, nếu bị tấn công sẽ có phản ứng trả đũa

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ đưa ra chính sách chống lại các cuộc tấn công trên mạng trong mấy tuần lễ sắp tới, cung cấp thêm chi tiết về các biện pháp mà Hoa Kỳ có thể sử dụng để trả đũa.

Hai tuần lễ trước đây, Tòa Bạch Ốc đã công bố Chính Sách Quốc Tế về Không Gian Ảo của mình, khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng tất cả mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ những tài sản quan trọng trên mạng của mình. Chính sách này nói Hoa Kỳ “sẽ đối phó với những hành động thù nghịch trên không gian ảo như sẽ làm đối với bất cứ mối đe dọa nào khác,” trong đó đặc biệt giành quyền đối phó bằng hành động quân sự.

Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, Đại Tá David Lapan, lập lại quan điểm đó:

“Phản ứng trước một sự cố hoặc tấn công trên mạng vào Hoa Kỳ sẽ không nhất thiết là một ứng phó bằng kỹ thuật số. Vì thế, tất cả mọi chọn lựa thích ứng sẽ được xem xét tới nếu bị tấn công qua phương tiện máy tính.”

Chính sách của Tòa Bạch Ốc không phải là chuyện ngạc nhiên, sau một nỗ lực lâu dài để chính thức xác định máy tính là một quyền lợi quốc gia quan trọng, nếu bị tấn công sẽ có phản ứng trả đũa.

Hiện nay Ngũ Giác Đài đang soạn một tài liệu cập nhật để vạch ra vai trò của mình trong việc thi hành chính sách của Tòa Bạch Ốc. Đại Tá Lapan không cho biết thêm chi tiết, ông chỉ nói:

“Nếu bị tấn công, chúng ta giành quyền thực hiện bất cứ biện pháp nào để phản ứng giống như hiện nay chúng ta làm với các cuộc tấn công bằng động học. Chọn lựa quân sự luôn luôn là một phương cách. Có những thứ khác chúng ta có thể làm. Nhưng không cần hoạch định trước, nếu chuyện này xảy ra, thì chuyện đó sẽ xảy ra."

Ông Lapan nói rằng một tuyên bố tổng quát hơn, trong đó khẳng định quyền trả đũa bằng nhiều phương tiện khác nhau là một biện pháp răn đe đối với bất cứ kẻ tấn công nào.

Những tài liệu như chính sách trên mạng của Ngũ Giác Đài có mục đích cung cấp chỉ dẫn cho các cơ quan quân sự, các bộ chỉ huy chiến đấu và các cơ quan quốc phòng để họ có thể triển khai các kế hoạch cụ thể, tìm tài trợ và được phép phát triển các khả năng cụ thể.

VOA Express

XS
SM
MD
LG