Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên đồng ý mở lại khu công nghiệp Kaesong


Khu công nghiệp Kaesong phối hợp giữa sáng kiến, tư bản và kỹ thuật của Nam Triều Tiên, với lao động rẻ của Bắc Triều Tiên (hình năm 2010)
Bắc Triều Tiên rút lại một lệnh cấm hoạt động tại khu công nghiệp liên doanh Kaesong đã bị đóng cửa từ khi họ rút 53.000 ngàn công nhân hồi tháng Tư, giữa lúc có nhiều căng thẳng với miền Nam.

Hai miền đã thỏa thuận gặp nhau vào tuần tới để thảo luận chuyện mở cửa lại, đem lại hy vọng cho việc tái tục sản xuất tại khu công nghiệp được xem là biểu tượng còn lại cuối cùng của sự hợp tác liên Triều.

Khu công nghiệp này phối hợp giữa sáng kiến, tư bản và kỹ thuật của Nam Triều Tiên, với lao động rẻ của Bắc Triều Tiên. Khu này cũng là một nguồn thâu nhập hiếm hoi cho Bắc Triều Tiên, mặc dầu họ bác bỏ những gợi ý rằng họ đang cần tiền do khu công nghiệp Kaesong tạo ra.

Bắc Triều Tiên nói họ sẽ bãi bỏ lệnh cấm hoạt động tại khu công nghiệp, kể cả những hạn chế ra vào đối với các viên quản lý Nam Triều Tiên. Nhưng, hai nước phải chính thức dàn xếp những khác biệt giữa đôi bên trước khi sản xuất có thể được tái tục. Sáu cuộc họp trước đây về số phận của khu công nghiệp đã chấm dứt trong bế tắc.

Tuyên bố của Ủy ban Bắc Triều Tiên phụ trách công tác tái thống nhất trong hòa bình với Seoul có vẻ như chấp nhận một đòi hỏi của Nam Triều Tiên là Bắc Triều Tiên không được đơn phương đóng cửa khu công nghiệp này nếu có căng thẳng trở lại giữa hai miền.

Nguồn: AP, GMA News

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG