Đường dẫn truy cập

Nam, Bắc Triều Tiên khởi sự vòng đàm phán mới về Kaesong


A temperatura deste individuo é verificada antes dele ter permissão de entrar num centro de negócios, receando-se o alastramento do vírus Ébola por toda a cidade de Monróvia (Libéria, 8 Agosto 2014)<br />
&nbsp;
A temperatura deste individuo é verificada antes dele ter permissão de entrar num centro de negócios, receando-se o alastramento do vírus Ébola por toda a cidade de Monróvia (Libéria, 8 Agosto 2014)<br /> &nbsp;
Các giới chức của hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã khởi sự vòng đàm phán thứ 5 về việc mở lại khu công nghiệp chung bị đóng cửa trong gần 3 tháng nay.

Một phái đoàn gồm 3 thành viên của mỗi bên đã gặp nhau tại Khu Công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên hôm nay, để tìm cách thu hẹp khoảng cách về quan điểm giữa đôi bên đã thấy trong các vòng đàm phán trước đó.

Trong các cuộc gặp gỡ trước, hai bên đồng ý về mong muốn mở lại khu phức hợp, nhưng không đồng ý với nhau nên xúc tiến mục tiêu ấy như thế nào.

Nam Triều Tiên muốn được bảo đảm rằng miền Bắc sẽ không đóng cửa khu phức hợp trong tương lai vì những căng thẳng quân sự hoặc chính trị giữa hai nước thù nghịch.

Bắc Triều Tiên thì muốn sớm mở lại các hoạt động mà không đặt điều kiện tiên quyết nào, và cả hai bên tố cáo lẫn nhau là không thành thực trong tiến trình thương thuyết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG