Đường dẫn truy cập

Tổng thống Mỹ: Tối cao Pháp viện chấp thuận hôn nhân đồng tính là 'chiến thắng'


Phán quyết này là sự nới rộng quan trọng nhất của Tối cao Pháp viện về quyền kết hôn ở nước Mỹ kể từ phán quyết có tính chất dấu mốc vào năm 1967 để huỷ bỏ các luật lệ cấm hôn nhân dị chủng của các tiểu bang.
Phán quyết này là sự nới rộng quan trọng nhất của Tối cao Pháp viện về quyền kết hôn ở nước Mỹ kể từ phán quyết có tính chất dấu mốc vào năm 1967 để huỷ bỏ các luật lệ cấm hôn nhân dị chủng của các tiểu bang.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói việc Tối cao Pháp viện hôm thứ sáu loan báo phán quyết cho rằng những người đồng giới tính có quyền kết hôn ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ là “một chiến thắng của nước Mỹ.”

Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tối cao Pháp viện cho rằng sự bảo đảm trong hiến pháp Mỹ về thủ tục pháp lý và quyền được bảo vệ bình đẳng có hiệu lực vượt trội đối với bất kỳ mưu toan nào của các tiểu bang nhằm đặt hôn nhân đồng tính ra ngoài vòng pháp luật. Hiện nay các cặp đồng tính có quyền kết hôn ở 36 tiểu bang và thủ đô Washington. Phán quyết mới nhất của Tối cao Pháp viện nới rộng quyền này tới tất cả 50 tiểu bang.

Phán quyết này là sự nới rộng quan trọng nhất của Tối cao Pháp viện về quyền kết hôn ở nước Mỹ kể từ phán quyết có tính chất dấu mốc vào năm 1967 để huỷ bỏ các luật lệ cấm hôn nhân dị chủng của các tiểu bang.

VOA Express

XS
SM
MD
LG