Đường dẫn truy cập

TT Obama sẽ đọc Diễn văn về Tình trạng Liên bang ngày 25 tháng 1


Tổng thống Obama sẽ đọc bài Diễn văn về Tình trạng Liên bang ngày 25 tháng 1 để phác họa thời biểu về chính sách trong năm
Tổng thống Obama sẽ đọc bài Diễn văn về Tình trạng Liên bang ngày 25 tháng 1 để phác họa thời biểu về chính sách trong năm

Chủ tịch Hạ viện, dân biểu Boehner, nói rằng quốc gia sẽ phải đối phó với nhiều thử thách to lớn trước mắt, và rằng Quốc hội hoan nghênh cơ hội để lắng nghe những đề nghị của Tổng thống.

Bài diễn văn là cơ hội để Tổng thống phác họa thời biểu về chính sách cho năm tới.

Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn trước một quốc hội chia rẽ, do kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11, trong đó phe Cộng Hòa đã giành được quyền kiểm soát Hạ viện.

Đảng Dân Chủ vẫn còn giữ được quyền kiểm soát Thượng Viện nhưng với một đa số nhỏ hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG