Đường dẫn truy cập

Ấn Độ bắt đầu kiểm kê dân số hơn 1 tỷ người


Hơn 2 triệu rưỡi nhân viên tỏa ra khắp quốc gia rộng lớn này để ghi nhận vào sổ sách các chi tiết về tất cả người dân Ấn Độ

Ấn Độ đã bắt đầu công tác vĩ đại là thực hiện việc kiểm kê khối dân trên 1 tỷ người. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Anjana Pasricha tường thuật về cuộc kiểm kê dân số mới nhất đang được thực hiện tại quốc gia đông dân thứ nhì trên thế giới này.

Hôm nay, hơn 2 triệu rưỡi nhân viên đã tỏa ra khắp quốc gia rộng lớn này để ghi nhận vào sổ sách các chi tiết về tất cả người dân Ấn Độ. Giai đoạn kéo dài 3 tuần lễ này của cuộc kiểm kê là giai đoạn khó khắn nhất vì nó bao gồm việc đếm cụ thể con số người dân trong nước. Công tác vĩ đại này sẽ được hoàn tất vào cuối tháng.

Để bảo đảm có thể đến tận các nơi xa xôi hẻo lánh nhất, nhân viên kiểm kê sẽ được trang bị bằng bản đồ vệ tinh của hơn 600.000 làng mạc trong nước.

Tổng thống Pratibha Patil là người đầu tiên sẽ được các nhân viên kiểm kê đến thăm. Bà kêu gọi dân chúng hỗ trợ trong công tác mà các nhân viên đang tiến hành.

Bà Patil nói: “Xin hãy vui lòng tham gia cuộc kiểm kê đang được tiến hành trong nước và trên một quy mô rộng lớn. Xin hãy tham gia vì nghĩa vụ quốc gia, vì lợi ích của quý vị và lợi ích của đất nước.”

Cuộc kiểm kê năm nay, bao gồm các chi tiết về mức thu nhập, tôn giáo và giáo dục, có tính cách sâu rộng hơn nhiều so với các cuộc kiểm kê trước đây. Chẳng hạn, nó sẽ bao gồm việc phát hiện xem dân chúng sống trong những cái chòi đất hay trong các tòa nhà xây bằng bê tông, hoặc liệu họ có nước vòi, điện và nhà cầu hay không.

Những người làm công tác kiểm kê không những chỉ gõ cửa từng nhà. Tại một nước mà nhiều người còn nghèo khó và không có nhà, vào buổi tối ngày 28 tháng 2, các giới chức còn phải đếm cả những người ngủ trên các hè đường hay dưới các gầm cầu.

Lần đầu tiên, các giới chức cũng sẽ lấy dấu vân tay và chụp hình từng người dân trong nước. Được gọi là dự án lớn nhất về thể loại này trong lịch sự cận đại, các giới chức nói dữ liệu sẽ được dùng để cấp cho các công dân những thẻ chứng minh dựa trên nhân dạng và sinh học, và đúc kết thành một Hồ sơ Dân số Toàn quốc.

Cuộc kiểm kê được thực hiện mỗi 10 năm. Đây là một công tác phức tạp trong một nước với sự đa dạng loớn về địa dư, văn hóa và ngôn ngữ. Các giới chức kiểm kê đã liệt kê con số các hộ gia đình ở Ấn Độ và ước tính dân số ở mức khoảng 1,17 tỷ người.

Các giới chức nói cuộc kiểm kê giúp họ trong việc hoạch định các chính sách mới, xem liệu các chương trình chính phủ có hữu hiệu và nhận diện các khu vực và cộng đồng có thể cần sự trợ giúp.

Ấn Độ đã tiến hành cuộc kiểm kê mỗi 10 năm kể từ năm 1872. Các giới chức kiểm kê hãnh diện tuyên bố công tác này đã đươc thực hiện trên 1 thế kỷ bất kể mọi vấn đề như hạn hán hay chiến tranh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG