Đường dẫn truy cập

Biểu tình tiếp diễn tại Ukraina

Xem thêm

Người biểu tình Ukraina đứng trước toà nhà nội các ở Kiev, ngày 2/12/2013.
1

Người biểu tình Ukraina đứng trước toà nhà nội các ở Kiev, ngày 2/12/2013.

Người biểu tình vẫy cờ tại Quảng trường Độc lập ở Kiev, ngày 2/12/2013.
2

Người biểu tình vẫy cờ tại Quảng trường Độc lập ở Kiev, ngày 2/12/2013.

Người biểu tình đứng trên các chướng ngại vật tại Quảng trường Độc lập ở Kiev, ngày 2/12/2013.
3

Người biểu tình đứng trên các chướng ngại vật tại Quảng trường Độc lập ở Kiev, ngày 2/12/2013.

Người biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở Kiev, ngày 2 tháng 12, 2013.
4

Người biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở Kiev, ngày 2 tháng 12, 2013.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG