Đường dẫn truy cập

Ảnh của hai nghi can trong vụ đánh bom ở Boston

Xem thêm

Ảnh nhìn xa của hai nghi can ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở Boston. (Ảnh: Bob Leonard)
1

Ảnh nhìn xa của hai nghi can ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở Boston. (Ảnh: Bob Leonard)

Ảnh phóng gần của hai nghi can ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở Boston. (Ảnh: Bob Leonard)
2

Ảnh phóng gần của hai nghi can ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở Boston. (Ảnh: Bob Leonard)

Ảnh nhìn xa của hai nghi can ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở Boston. (Ảnh: Bob Leonard)
3

Ảnh nhìn xa của hai nghi can ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở Boston. (Ảnh: Bob Leonard)

Ảnh nhìn xa của hai nghi can ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở Boston. (Ảnh: Bob Leonard)
4

Ảnh nhìn xa của hai nghi can ở gần mức đến của cuộc đua Marathon ở Boston. (Ảnh: Bob Leonard)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG