Đường dẫn truy cập

TQ gần hoàn tất hệ thống tiêu nước một hồ do động đất tạo nên


Nhà chức trách Trung Quốc đã gần hoàn tất được hệ thống tiêu nước cho một chiếc hồ vốn đe dọa một triệu người trong khu vực có thể bị lũ lụt vì nước trong một chiếc hồ được gọi là 'hồ động đất' dâng cao.

Các chuẩn bị cuối cùng đã gần hồn tất để rút nước ra khỏi chiếc hồ vừa kể để giảm bớt mối đe dọa lũ lụt tại tỉnh Tứ Xuyên.

Các nhân viên của cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp đã đào một con kênh thốt nước từ Hồ Đường Sơn.

Nhà chức trách cho biết cĩ thể bắt đầu cho thốt nước khỏi hồ vừa kể ngay ngày mai.

Cơ quan thơng tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa Xã, nói rằng sáng hơm nay gần 200 ngàn người sống ở phía dưới hồ Đường Sơn đã được di tản và hơn một triệu người có thể được di chuyển lên những vùng đất cao.

Qua một tin khác, Tân Hoa Xã nói rằng các nhân viên cứu hộ phụ trách công tác đối phó với tình hình tại hồ Đường Sơn cũng bắt đầu di tản ngày hôm nay bằng máy bay trực thăng.

Chiếc hồ mới này là một trong hơn 30 hồ được tạo thành khi đất lở gây ra bởi trận động đất và các cơn hậu chấn đã ngăn chặn các giòng sông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG