Đường dẫn truy cập

Liên minh cầm quyền Malaysia giành được đa số ghế quốc hội


Các quan chức phụ trách bầu cử ở Malaysia tuyên bố liên minh cầm quyền của Thủ Tướng Abdullah Ahmad Badawi đã giành được đa số ghế quốc hội trong các cuộc bầu cử trên toàn quốc hôm thứ bảy.

Tuy nhiên, thế đa số của liên minh cầm quyền bị giảm do các đảng đối lập đạt được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử.

Đây là kết quả thấp nhất của liên minh Mặt Trận Quốc Gia từ gần 50 năm cầm quyền và đây là lần đầu tiên liên minh này không chiếm được đa số 2/3 trong quốc hội.

Các nhà phân tích nói rằng cử tri tức giận vì tình trạng đối xử phân biệt đối với sắc tộc và tôn giáo đã dẫn đến kết quả phe đối lập đạt được thắng lợi.

Ít nhất 2 trong số 13 viện lập pháp bang đã vào tay khối đa số đối lập. Ngoài ra các đảng đối lập vẫn duy trì thế kiểm soát tại bang Kelantan. Và trong khi cuộc kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục, các nhà lãnh đạo đối lập nói rằng họ sẽ chiếm được đa số ghế tại ít nhất một bang nữa.

Trước đây, liên minh cầm quyền kiểm soát hầu hết các viện lập pháp bang, chỉ trừ một bang.

XS
SM
MD
LG