Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ kêu gọi Libăng bầu tổng thống mới


Một nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ đã kêu gọi các chính trị gia kình chống nhau ở Liban mau chóng tiến tới việc bầu cử một Tổng Thống mới.

Trợ lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề vùng Cận Đông, ông David Welch, đã lên tiếng tại Beirut ngày hôm nay sau khi hội kiến với Giáo chủ Nasralhah Sfeir của Giáo Hội Cơ Đốc Giáo Maronite.

Theo truyền thống thì một tín đồ Cơ Đốc Giáo Maronite sẽ được bầu làm Tổng Thống Liban.

Ông Welch nói rằng, Hoa Kỳ tin là đã đến lúc đề các thành viên quốc hội Liban làm tròn nhiệm vụ và bầu cử một Tổng Thống mới. Oâng nói thêm rằng Liban cần một Tổng Thống mới để đối phó với những khó khăn của đất nước.

Ông Welch cũng sẽ mở các cuộc thảo luận với nhiều nhà lãnh đạo chính trị, trong đó có chủ tịch quốc hội, ông Nabih Berri.

Ông Berri đã bị buộc phải hoãn lại cuộc bầu cử Tổng Thống nhiều lần vì những cuộc thương lượng liên quan tới nhiều vấn đề khác, mặc dầu đã đạt được thoả thuận bổ nhiệm Tướng Michel Suleiman vào chức vụ Tổng Thống.

Cuộc bầu cử tại quốc hội giờ đây được định vào ngày 17 tháng 12.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG