Đường dẫn truy cập

Libăng lại hoãn bầu cử tổng thống


Cuộc bỏ phiếu dự trù diễn ra hôm nay ở quốc hội Libăng để chọn tổng thống đã bị hoãn lại cho tới thứ bảy. Đây là vụ trì hoãn lần thứ 9 kể từ tháng 9. Chủ tịch quốc hội Libăng loan báo quyết định trì hoãn ngày hôm nay.

Liên minh đương quyền do Tây phương hậu thuẫn và phe đối lập có chủ trương thân Syria đang có bất đồng ý kiến về nhiều vấn đề, trong đó có việc làm thế nào để tu chính hiến pháp để viên tư lệnh quân đội, Đại tướng Michel Suleiman, được bầu làm Tổng thống.

Các đảng chính trị kình chống nhau đã đồng ý đề cử tướng Suleiman làm Tổng thống, nhưng họ phải đạt được một thỏa hiệp chính trị sâu rộng hơn để cuộc bỏ phiếu ở quốc hội được xúc tiến.

Ghế tổng thống Libăng đã bị bỏ trống từ ngày 23 tháng 11, là ngày ông Emile Lahoud có lập trường thân Syria rời khỏi chức vụ tổng thống vì nhiệm kỳ đáo hạn.


XS
SM
MD
LG