Đường dẫn truy cập

USAID sẽ hỗ trợ cho một liên minh nhà nước và tư nhân mới được thành lập để ngăn cúm gia cầm tại Việt Nam


Phòng Thông tin thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, sẽ hỗ trợ cho một liên minh nhà nước, tư nhân mới được thành lập để ngăn chận dịch cúm gà ở Việt Nam.

Các giới chức của đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói rằng liên minh, qui tụ các nhà kinh doanh nông sản, chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ, thể hiện một nỗ lực chung và có hiệu quả trong việc ngăn chận một đại dịch H5N1 ở Việt Nam bằng cách khống chế cúm gà nơi gia cầm và ngăn chận sự lây lan nơi con người.

Giới hữu trách Hoa Kỳ quyết định viện trợ 185,000 đô la cho liên minh này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG