Đường dẫn truy cập

Ngân hàng Thế giới cho VN vay hơn 400 triệu đôla


Ngân hàng Thế giới cho VN vay hơn 400 triệu đôla

Khoản tín dụng 456,5 triệu đôla Mỹ nhằm giúp Việt Nam chuyển đổi thành nước thu nhập trung bình.

Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã phê duyệt bốn khoản tín dụng với tổng giá trị là 456,5 triệu đôla Mỹ nhằm giúp Việt Nam chuyển đổi thành nước thu nhập trung bình.

Với sự kiện này, tổng số vốn Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay trong năm tài chính này lên đến con số kỷ lục là 2,13 tỷ đôla.

World Bank đánh giá rằng Việt nam là một nước đang tiến dần tới vị trí là nước có thu nhập trung bình, và cần lực lượng lao động có tay nghề và nền tảng kiến thức tốt để đưa đất nước vào vị thế sẵn sàng phát triển kinh tế và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Ngân hàng Thế giới nhận định rằng tạo ra một hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam có tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường và có chất lượng cao là ‘cần thiết cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của Việt Nam’. Đây cũng là mục tiêu chính của một trong bốn khoản tín dụng được phê duyệt: đó là Dự án Các Trường Đại học Kiểu Mới.

Dự án nhằm thiết lập và thí điểm một khuôn khổ chính sách mới cho việc quản trị, tài chính và đảm bảo chất lượng của trường đại học mô hình mới. Điều này sẽ giúp Việt Nam phát triển một mô hình hệ thống giáo dục đại học có tính sáng tạo, chất lượng cao cũng như hướng tới phát triển các kỹ năng đáp ứng thị trường cho thanh niên khi bước vào thị trường lao động.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc Gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói rằng phát triển con người ‘được ghi nhận là một trong ba lĩnh vực then chốt Việt Nam cần tập trung trong chiến lược 10 năm tới’.

Bà Kwakwa nói thêm rằng ‘hệ thống giáo dục đại học hiện đại cần đóng góp trực tiếp vào trụ cột này thông qua nâng cao chất lượng giáo dục đại học để sinh viên tốt nghiệp sẽ có những kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động’.

Khoản tín dụng tiếp theo được Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới thông qua là Tín dụng Hỗ trợ Giảm Nghèo lần thứ 9 (150 triệu đô la Mỹ) và là khoản thứ 4 trong chu trình 5 năm nhằm hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội của Việt Nam.

Các khoản tín dụng này được cung cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – tổ chức của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các nước nghèo nhất trên thế giới. Quỹ IDA nhằm giảm nghèo thông qua việc cấp tín dụng không lãi và tài trợ không hoàn lại cho các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm bất bình đẳng và cải thiện đời sống người dân.

Nguồn: World Bank

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG