Đường dẫn truy cập

Tổ Chức Y Tế Thế Giới mở rộng quá mức


Tổng Giám Đốc WHO, bà Margaret Chan, nói rằng tổ chức này phải đối diện với tình trạng thiếu hụt ngân quỹ trầm trọng

Tổ Thức Y Tế Thế Giới đã tới giới hạn của họ trong cuộc chiến đấu chống bệnh tật và thiên tai.

Hôm Thứ Hai, Tổng Giám Đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới, bà Margaret Chan, nói rằng tổ chức này mở rộng quá mức và phải đối diện với tình trạng thiếu hụt ngân quỹ trầm trọng.

Bà Chan nói rằng mặc dầu những thành công trong lãnh vực y tế mới đây như sự phát triển loại vaccine chích ngừa bệnh viêm màng não, Tổ Chức Y Tế Thế Giới không còn vận hành được ở mức độ cao nhất trong các lãnh vực ngày càng cần thiết và mong đợi nhất.

Bà Chan nói với Ủy ban Chấp hành Tổ Chức Y tế Thế Giới tại Geneve rằng tổ chức này cần cải tổ đường lối tiếp cận để cho mức độ hoạt động được điều hành không phải do quy mô của vấn đề mà do tầm mức mà Tổ Chức có thể có ảnh hưởng đối với vấn đề

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG