Đường dẫn truy cập

Việt Nam bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói chuyện trong buổi công bố phúc trình về Tự do Tôn giáo, ngày 13/9/2011
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói chuyện trong buổi công bố phúc trình về Tự do Tôn giáo, ngày 13/9/2011

Chính phủ Việt Nam bác bỏ Phúc trình về Tự do Tôn giáo do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố, trong đó tố cáo Hà Nội không dung chấp tự do tôn giáo.

Trong báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh dù Hiến pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng chính quyền quản lý sinh hoạt tôn giáo, và trong một số trường hợp, ngăn cản việc thực hành tín ngưỡng.

Vẫn theo bản phúc trình, nhìn chung, chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của đa số các nhóm có đăng ký hoạt động, nhưng một số nhóm có đăng ký và không đăng ký với nhà nước vẫn bị chính quyền sách nhiễu.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm nay lên tiếng bác bỏ nội dung bản phúc trình, nói rằng báo cáo này là những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch.

Nguồn: AP, CN1378341

VOA Express

XS
SM
MD
LG