Đường dẫn truy cập

TT Obama mừng bà Kagan trở thành thẩm phán Tòa Án Tối Cao


Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, đã ca ngợi việc Thượng viện chấp thuận việc đề cử bà Elena Kagan vào Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ, một ngày trước khi bà tuyên thệ nhận lãnh chức vụ suốt đời này.

Tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama đã cảm tạ Thượng Viện vì đã giành cho bà Kagan một dịp điều trần đầy đủ và công bằng. Ông nói rằng thật là một tin vui khi thấy lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có đến 3 nữ thẩm phán cùng phục vụ trong Tối Cao Pháp Viện gồm 9 thành viên.

Bà Kagan cam kết tích cực làm việc để hỗ trợ và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ và bảo đảm cho mọi công dân được đối xử bình đẳng và công bằng trước pháp luật.

Thượng Viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn bà Kagan vào chức vụ thẩm phán Tòa Án Tối Cao với 63 phiếu thuận và 37 phiếu chống.


XS
SM
MD
LG