Đường dẫn truy cập

Chi tiêu của giới tiêu thụ Mỹ gia tăng tháng thứ nhì liên tiếp


Nhu cầu của người tiêu thụ thúc đẩy khoảng 70% hoạt động kinh tế của Mỹ
Nhu cầu của người tiêu thụ thúc đẩy khoảng 70% hoạt động kinh tế của Mỹ

Chi tiêu của giới tiêu thụ Mỹ đã tăng trong tháng 8, là tháng thứ nhì liên tiếp có sự gia tăng chút đỉnh.

Phúc trình hôm nay của Bộ Thương mại nói rằng chi tiêu của người tiêu thụ tăng 0,4%, với mức thu nhập tăng nhiều hơn một chút.

Các nhà kinh tế học theo dõi sát chi tiêu của giới tiêu thụ vì nhu cầu của người tiêu thụ thúc đẩy khoảng 70% hoạt động kinh tế của Mỹ.

Phúc trình này cũng cho thấy giá cả đang gia tăng với tốc độ rất thấp.

Nếu không tính các khu vực lương thực và năng lượng có nhiều giao động, giá cả trong nền kinh tế nói chung chỉ tăng 1,4% trong khoảng thời gian 12 tháng tính từ tháng 8 về trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG