Đường dẫn truy cập

Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm ở Hoa Kỳ


Số người Mỹ nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp lần đầu đã giảm lần đầu tiên trong vòng bốn tuần qua.

Bộ Lao động hôm nay thông báo rằng các đơn xin mới giảm 31 nghìn đơn tuần trước, xuống còn khoảng 473 nghìn. Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm của Hoa Kỳ không xấu đi nhanh chóng như một số nhà đầu tư và kinh tế gia lo ngại.

Phúc trình còn thấy rằng con số người Hoa Kỳ tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp theo kiểu truyền thống giảm nhẹ tuần trước, xuống dưới 4,5 triệu. Tuy nhiên, con số người Mỹ không còn hội đủ điều kiện nhận các trợ cấp truyền thống và đang nhận các trợ cấp khẩn cấp hoặc mở rộng tăng hồi tuần trước lên hơn 5,8 triệu.

Hồi đầu tháng này, Bộ Lao động đưa tin rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ là 9,5%, khiến một số người lo ngại là sự phục hồi kinh tế không ổn định.

VOA Express

XS
SM
MD
LG