Đường dẫn truy cập

Tổng thống Mỹ thay đổi qui định về kiểm soát sanh đẻ


Đạo luật cải cách bảo hiểm sức khỏe buộc các hãng bảo hiểm của chủ nhân phải trả tiền kiểm soát sanh đẻ, bao gồm thuốc ngừa thai
Đạo luật cải cách bảo hiểm sức khỏe buộc các hãng bảo hiểm của chủ nhân phải trả tiền kiểm soát sanh đẻ, bao gồm thuốc ngừa thai

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đáp ứng sự bất bình của giới chủ nhân các cơ sở tôn giáo về một qui đinh buộc họ này phải cung cấp bảo hiểm cho việc kiểm soát sanh đẻ, thay vào đó ông giao tránh nhiệm này cho các công ty bảo hiểm.

Chính sách mới sẽ buộc công ty bảo hiểm sức khỏe trả chi phí cho việc kiểm soát sanh đẻ trong những trường hợp giới chủ nhân không chịu chi trả, vì lý do tôn giáo.

Mục ngừa thai trong đạo luật cải cách bảo hiểm sức khỏe, buộc các hãng bảo hiểm của chủ nhân phải trả tiền kiểm soát sanh đẻ, bao gồm dịch vụ làm cho mất khả năng sanh đẻ và thuốc ngừa thai. Nhà thờ được miễn trừ, nhưng những cơ sở có liên hệ đến tôn giáo khác như bệnh viện, các tổ chức từ thiện và trường đại học không được miễn trừ.

Các nhà lãnh đạo Công giáo và đảng Cộng hòa trong Quốc hội chỉ trích mạnh mẽ chính sách này.

Một kênh truyền hình của Công giáo hôm thứ Năm đi kiện chính phủ liên bang, cho rằng chính sách này vi phạm tu chính án thứ nhất về quyền tự do hành đạo.

Tuy nhiên Bộ trưởng Y tế và Xã hội Kathleen Sebelius nói rằng luật không đòi hỏi bác sĩ kê toa, hay phụ nữ sử dụng bất cứ biện pháp kiểm soát sanh đẻ nào họ thấy vi phạm tín ngưỡng của họ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG