Đường dẫn truy cập

TT Obama kêu gọi vận động cho các biện pháp cải cách tài chánh


Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama kêu gọi thực hiện những biện pháp cải cách để chống lại phán quyết hồi gần đây của Tối cao Pháp viện cho phép các công ty được chi tiêu vô giới hạn trong các cuộc vận động bầu cử ở Mỹ.

Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng Quốc hội nên xem xét tới những biện pháp mói để ngăn không cho các công ty và những nhóm quyền lợi đặc biệt giành thêm ảnh hưởng ở Washington.

Ông Obama đề nghị những biện pháp để đòi hỏi các ủy ban vận động tiết lộ nguồn tài trợ của họ. Ông cũng nói rằng khi nào một công ty chi trả cho một quảng cáo bầu cử thì một nhân vật quan trọng của công ty nên xuất hiện trong quảng cáo và nhận trách nhiệm đối với quảng cáo đó.

Ông Obama cho biết nên đặt ra giới hạn cho sự chi tiêu vận động bầu cử của các công ty nước ngoài và công dân nước ngoài.

Tháng giêng năm nay Tối cao Pháp viện đã loại bỏ những giới hạn được áp dụng từ lâu đối với sự chi tiêu của các công ty trong những cuộc vận động bầu cử. Các thẩm phán thuộc phe đa số trong phán quyết này cho rằng các công ty có quyền tự do ngôn luận giống như các công dân và những luật lệ trước đây về vấn đề tài trợ cho việc vận động bầu cử là vi hiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG