Đường dẫn truy cập

Quốc hội Tây Tạng lưu vong chuẩn bị cho sự ra đi của Đức Đạt Lai Lạt Ma


Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói ngài chỉ giữ vai trò lãnh đạo tinh thần của người theo Phật giáo Tây Tạng

Quốc hội Tây Tạng lưu vong hôm nay thành lập một ủy ban để quyết định xem nên chuyển giao quyền chính trị từ Đức Đạt Lai Lạt Ma sang cho người kế nhiệm như thế nào hầu đảm bảo một sự chuyển tiếp êm thắm.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi 83.000 người Tây Tạng lưu vong trên khắp thế giới đi bỏ phiếu bầu ra một tân lãnh đạo.

Chính phủ Tây Tạng lưu vong đặt trụ sở tại Dharamsala, Ấn Độ, sẽ loan báo kết quả cuộc bầu cử vào tháng Tư.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, khôi nguyên Nobel Hòa Bình, năm nay 76 tuổi, kêu gọi cải tổ chính phủ Tây Tạng lưu vong trong nhiều thập niên qua.

Ngài cho biết sẽ tiếp tục giữ vai trò là nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo của Tây Tạng.

XS
SM
MD
LG