Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: Street Smart / A Cheap Shot


Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 43 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are STREET SMART and A CHEAP SHOT.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là STREET SMART và A CHEAP SHOT.

Bấm vào nghe bài thành ngữ
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:18 0:00
Tải xuống

Mai Lan and Mike are at the Giant Supermarket. They’re shopping for groceries and household items such as detergent, kitchen cleaners and cooking utensils. It’s the weekend, the place is quite crowded; some pick up merchandises while pushing shopping carts along the aisles, some others spend time inspecting the products carefully before deciding on the purchase. The store is clean and bright.

Mai Lan và Mike đang ở tại siêu thị Giant. Họ đang mua thực phẩm và vật dụng trong nhà như bột giặt, bột rửa chén, chùi bếp và đồ nấu bếp như nồi chảo. Cuối tuần, nơi này thật đông, vài người lấy hàng hóa trong khi đẩy xe dọc theo dãy hàng; vài người khác xem xét phẩm vật trước khi quyết định mua. Siêu thị này sạch sẽ và sáng sủa.

MIKE: Mai Lan, have you found all the items you need?

Mai Lan, cô đã tìm được các thứ cô cần chưa ?

MAI LAN: I think so, but wait, I want to get ice cream. Sometimes, having good ice cream while watching TV is really enjoyable.

Tôi nghĩ vậy, nhưng đợi chút. Tôi muốn mua kem. Đôi khi ăn kem ngon trong khi xem truyền hình thì thú vị lắm.

MIKE: I agree. The frozen dessert section is to the left. Oh, let me go over there and say hello to Billy first. He’s right there near cashier number 8.

Tôi đồng ý. Khu tráng miệng đông lạnh ở bên trái. Ồ. Để tôi đi ra kia chào Billy đã. Anh ta ngay gần nhân viên thâu ngân số 8.

MAI LAN: I remember him, he’s very smart and talkative.

Tôi nhớ ra anh ta rồi. Anh ta khôn lanh và nói nhiều.

MIKE: Yes, that’s him. He’s the street smart type.

Đúng anh ta đó. Anh ta là người lanh đời.

MAI LAN: Street smart? Tell me more about this term.

Street smart? Giải thích cho tôi thêm về từ này.

MIKE: Street S-T-R-E-E-T smart S-M-A-R-T describes a person who has the ability to survive in the city, to deal with potential difficulties or dangers of life in the city.

Street S-T-R-E-E-T smart S-M-A-R-T tả một người có khả năng sống còn nơi thành thị, đương đầu với khó khăn nguy cơ của đời sống tại thành phố.

MAI LAN: So, Billy is street smart.

Vậy Billy là người lanh đời, láu cá.

MIKE: Right. He can be very comfortable with college professors as well as taxi drivers, religious leaders as well as business people.

Đúng. Anh ta là người hòa hợp được với giáo sư đại học cũng như tài xế taxi, với những vị hướng dẫn tôn giáo cũng như thương gia.

MAI LAN: Wow! That’s special. I heard once a pickpocket stole his wallet, surprisingly, somehow he got it back.

Ồ, đặc biệt nhỉ. Một lần tôi nghe nói kẻ cắp ăn trộm ví tiền của anh ta, đáng ngạc nhiên là làm sao anh ta lấy lại được.

MIKE: Yes. As soon as the guy snatched his wallet, Billy went to see a man who is known as a type of gang leader in the city. A few phone calls later, the wallet was brought to the man and returned to Billy. Quite a story!

Đúng. Ngay sau khi ăn trộm dựt mất bóp, Billy đi ngay tới gặp một người, coi như một đầu đảng trong thành phố. Chỉ sau vài cú phone, cái bóp lại đưa cho người đó rồi trả lại cho Billy. Một chuyện lạ!

MAI LAN: Basically, Billy is quite nice, right?

Billy căn bản là người dễ thương, đúng không ?

MIKE: Yea. No problem with him.

Đúng. Không có vấn đề gì về anh ta.

MAI LAN: I think I like him.

Tôi nghĩ là tôi mến anh ta.

MIKE: Me, too. Poor guy, he didn’t have good luck when he wanted to marry his first love.

Tôi cũng vậy. Thương hại anh ta. Anh ta không được may mắn cưới người tình đầu.

MAI LAN: Really, why so?

Thực à, tại sao vậy?

MIKE: Billy and Helen were in love for a few years. Finally, he proposed to her; of course Helen wanted to marry him but her parents didn’t agree and broke them up.

Billy và Helen yêu nhau vài năm. Rồi anh ta xin cưới cô, dĩ nhiên Helen muốn lấy anh nhưng ba má cô không đồng ý và chia rẽ họ.

MAI LAN: Helen’s parents knew they were in love, didn’t they?

Ba má Helen biết là hai người yêu nhau, phải không?

MIKE: Yes, they knew. But unfortunately Billy’s friend, Carl, told Helen’s parents negative stories about him. So they resented Billy, saying he wouldn’t be a responsible husband and convinced Helen to drop him.

Có, họ biết. Nhưng không may là bạn Billy, Carl, nói với ba má Helen vài chuyện bất lợi cho Billy. Vậy là ông bà không chấp nhận Billy, nói rằng anh sẽ không là người chồng có trách nhiệm và cả quyết Helen phải bỏ anh ta.

MAI LAN: That’s not fair. Why didn’t he defend himself?

Việc đó không công bằng. Tại sao anh ta lại không tự bào chữa?

MIKE: He did, unsuccessfully.

Anh ta có làm nhưng không thành công.

MAI LAN: Poor Billy! Carl shouldn’t have done that.

Thương Billy quá! Carl đáng lẽ không được làm vậy.

MIKE: True. What Carl did was a cheap shot. Cheap C-H-E-A-P shot S-H-O-T.

Đúng vậy. Điều Carl làm là cú chơi không công bằng. Cheap C-H-E-A-P shot S-H-O-T.

MAI LAN: A cheap shot is an unfair attack, right?

A cheap shot là một sự gây hấn, cư xử xỏ xiên, không công bằng, phải không?

MIKE: Yes. Carl should not have told Helen’s negative comments about Billy. That’s a cheap shot.

Phải. Carl đáng lẽ không được nói với ba má Helen những lời xấu về Billy. Đó là lối xỏ xiên.

MAI LAN: Well. What’s passed is passed. Billy seems to be happy now.

Ồ, chuyện qua rồi. Bây giờ trông Billy có vẻ vui rồi.

MIKE: He is. He has a very sweet girl friend now and Helen is happily married to Jack Milton. All’s well.

Anh ta vui rồi. Bây giờ anh có bạn gái rất dịu dàng và Helen đã lấy chồng, Jack Milton, và rất hạnh phúc. Mọi chuyện vui vẻ.

MAI LAN: Good ending for all!

Kết chuyện tốt lành cho tất cả !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : STREET SMART nghĩa là LANH ĐỜI và CHEAP SHOT nghĩa là NÓI HAY CƯ XỬ XỎ XIÊN. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG