Đường dẫn truy cập

Các nghiệp đoàn Nam Phi họp bàn đề xuất của chính phủ


Các nghiệp đoàn đại diện cho các ngành dịch vụ công ở Nam Phi, hiện đang đình công, hôm nay sẽ lại họp bàn để quyết định bước đi tiếp theo sau khi nhiều người bác bỏ đề xuất mới nhất của chính phủ nhằm chấm dứt đợt đình công hiện bước sang tuần thứ ba.

Phần lớn các nghiệp đoàn, mà phần lớn thuộc Liên đoàn COSATU, hôm qua đã bỏ phiếu chống đề xuất đã được sửa đổi. Nhưng một nhóm khác, Nhóm Lao động Độc lập, vẫn còn bị chia rẽ.

Nghiệp đoàn Các thợ mỏ Quốc gia đã hoãn một cuộc biểu tình bày tỏ tình đoàn kết dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay để các công nhân nhà nước có nhiều thời gian hơn để quyết định về đề xuất sửa đổi của chính phủ.

Các thành viên COSATU sẽ vận động mạnh cho lập trường đòi tăng lương trong một cuộc diễu hành ở thủ đô Johannesburg vào ngày thứ Năm.

Chính phủ đề xuất tăng lương 7,5% với một khoản trợ cấp nhà hàng tháng là 110 đôla.

Các nghiệp đoàn đại diện cho các lĩnh vực công muốn tăng lương 8,6% và trợ cấp nhà hàng tháng là 137 đôla.

XS
SM
MD
LG