Đường dẫn truy cập

Quân đội Hoa Kỳ cho phép binh sĩ công khai bày tỏ niềm tin tôn giáo


Binh sĩ Mỹ có thể bày tỏ niềm tin tôn giáo của họ như để râu hay vấn khăn, miễn là việc đó không gây trở ngại cho công tác quốc phòng của đất nước
Quân đội Hoa Kỳ nói rằng, giờ đây binh sĩ của họ có thể bày tỏ niềm tin tôn giáo của họ như để râu hay vấn khăn, miễn là việc đó không gây trở ngại cho công tác quốc phòng của đất nước.

Cho tới nay, Bộ Quốc phòng chưa có một chính sách nhất quán về vấn đề tôn giáo. Nhưng theo chính sách mới này, Ngũ Giác Đài cho biết các nhân viên quân đội có thể xin các miễn trừ cá nhân để mặc quần áo tôn giáo, xin thời gian cầu nguyện hay tham gia các sinh hoạt tôn giáo.

Một phát ngôn nhân quân đội nói rằng, những yêu cầu liên quan tới tôn giáo sẽ được giải quyết, trừ phi việc đó gây bất lợi cho tính chất sẵn sàng của quân đội, hoàn thành nhiệm vụ, cố kết đơn vị và trật tự, cũng như kỷ luật tốt.” Ngũ Giác Đài nói rằng, “biểu lộ niềm tin thành thật” sẽ không bị lợi dụng cho “hành động cá nhân bất lợi” nhắm vào bất cứ quân nhân nào.

Theo những quy định mới, các binh sĩ Do Thái sẽ có thể xin miễn trừ để đội mũ của đàn ông Do Thái, và người Sikhs có thể yêu cầu vấn khăn và để râu. Những người khác có thể yêu cầu thời gian đặc biệt để cầu nguyện, yêu cầu được mang chuỗi hạt cầu nguyện, hay những biểu tượng tôn giáo khác nhau hoặc mang những hình ảnh nghệ thuật tôn giáo trên thân thể.
XS
SM
MD
LG