Đường dẫn truy cập

Ủy ban Mỹ: Trường học Pakistan không dung chấp đối với tôn giáo thiểu số


1 học sinh đọc sách tiếng Urdu tại 1 trường Hồi giáo ở Karachi, Pakistan, 5/11/2009

Một ủy ban chính phủ Hoa Kỳ nói sách giáo khoa tại các trường công và những trường Hồi Giáo trình bày một cách tiêu cực những người theo Ấn Độ Giáo, Thiên Chúa Giáo và những tôn giáo thiểu số khác tại nước này.

Trong một phúc trình công bố vào ngày thứ Tư, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ nói những thiên vị như vậy làm nẩy sinh những hành động kỳ thị và có thể gây nên bạo động.

Ủy ban thấy rằng những sách giáo khoa của trường công thường nghiêng mạnh về Hồi Giáo, và những tôn giáo thiểu số thường bị dèm pha hay không được nhắc đến.

Phúc trình cho biết Ấn Độ Giáo được miêu tả theo những từ ngữ đặc biệt tiêu cực và những điều nói về Thiên Chúa Giáo thường không chính xác và rất xúc phạm. Phúc trình cũng nói các giáo viên bày tỏ những quan điểm tiêu cực đối với những người theo Thiên Chúa Giáo, người Do Thái và người Ahmadi, một hệ phái của Hồi Giáo.

Ông Leonard Leo, người đứng đầu ủy ban nói việc giảng dạy về kỳ thị làm gia tăng khả năng là chủ nghĩa cực đoan bạo động tôn giáo sẽ tiếp tục gia tăng. Ông nói việc giảng dạy như thế làm suy yếu tự do tôn giáo, cũng như làm suy yếu tình trạng ổn định của quốc gia và của khu vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG