Đường dẫn truy cập

Các quốc gia Mekong họp tìm giải pháp hợp tác trong một thập kỷ tới


Bộ trưởng sáu nước thuộc Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) sẽ gặp nhau tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 20 tháng 8 để tham gia Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 16 nhằm thảo luận về những định hướng chung trong khung chiến lược dài hạn GMS trong vòng mười năm tới (2012-2022).

Với chủ đề “GMS trong thập kỷ tới: Những lĩnh vực hợp tác mới”, đại diện các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam cùng với các quan chức của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), hy vọng sẽ thống nhất một kế hoạch hành động về cải thiện giao thông và thuận lợi hóa thương mại ở khu vực GMS. Kế hoạch này sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Từ năm 1992, sáu nước GMS đã tham gia vào một chương trình toàn diện về hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, viễn thông, phát triển nguồn nhân lực, môi trường, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư tư nhân, du lịch và nông nghiệp với sự hỗ trợ của ADB và các đối tác phát triển khác.

Ông Kunio Senga, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB, bày tỏ hy vọng rằng các nước GMS, thông qua các bộ trưởng của nước mình, sẽ thiết lập các biện pháp nhằm đẩy mạnh cơ sở hạ tầng vật chất, tổ chức tốt những giao dịch xuyên biên giới và chi phí vận chuyển, cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo việc bảo vệ môi trường và xã hội của tiểu vùng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG