Đường dẫn truy cập

Cuộc bầu cử cấp tiểu bang có tính chất then chốt đang diễn ra ở Malaysia


Cử tri ở tiểu bang Sarawak của Malaysia hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được xem là một cuộc trắc nghiệm về sự ủng hộ của dân chúng đối với Thủ tướng Najib Razak.

Liên minh Mặt trận Quốc gia đương quyền của ông Razak đã mất đi thế đa số 2 phần 3 vào năm 2008, sau khi bị mất một số ghế kỷ lục vào tay liên minh đối lập 3 đảng do cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim lãnh đạo.

Thắng lợi của liên minh của ông Najib trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang này sẽ chứng tỏ là đảng đương quyền đã lấy lại sự ủng hộ của người dân và có thể sẽ thúc đẩy ông Razak quyết định tổ chức bầu cử quốc hội sớm hơn kỳ hạn chót là năm 2013.

XS
SM
MD
LG