Đường dẫn truy cập

Hong Kong gần đạt tới việc thiết lập mức lương tối thiểu đầu tiên


Công đoàn yêu cầu một số lương tương đương với khoảng 4 đô la 24 cent / giờ, hoặc khoảng 170 đô la cho một tuần lễ làm việc 40 giờ

Hồng Kông đã tiến thêm một bước tới việc thiết lập mức lương tối thiểu đầu tiên

Trong tuần này, một ủy ban chính phủ cho biết họ đã đồng ý được về một mức lương thích đáng nhưng chưa loan báo là bao nhiêu.

Công đoàn yêu cầu một số lương tương đương với khoảng 4 đô la 24 cent /1 giờ, hoặc khoảng 170 đô la cho một tuần lễ làm việc 40 giờ.

Các tổ chức của giới chủ nhân nói rằng làm như vậy sẽ buộc các công ty phải cho công nhân nghỉ việc và gây phương hại tới nền kinh tế. Họ đang thương lượng trả 3 đô la 8 cent/ 1giờ hay khoảng 123 đô la một tuần lễ làm việc 40 giờ.

Các nhà phân tích hy vọng đạt được mức dung hòa khoảng 3 đô la 60 cent /1 giờ hay 144 đô la 1 tuần lễ làm việc 40 giờ.

Như vậy thì các công nhân được trả lương thấp nhất ở Hồng Kông vẫn còn kém các công nhân tương tự tại thành phố Quảng Châu kế cận, nơi đồng lương tối thiểu là 161 đô la một tuần lễ.

XS
SM
MD
LG