Đường dẫn truy cập

Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển doanh nghiệp


Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã ký kết một hiệp định hợp tác, theo đó, Đan Mạch sẽ hỗ trợ Việt Nam 23 triệu đôla giúp Việt Nam phát triển khu vực doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2013.

Được biết, khoản hỗ trợ được cung cấp theo hình thức viện trợ không hoàn lại, với mục tiêu ‘tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam hướng vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm’.

Chương trình sẽ tạo ra những điều kiện hỗ trợ cho sự tăng trưởng tiếp tục của Việt Nam trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt.

Hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo được xây dựng trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm đạt được từ hỗ trợ của Đan Mạch cho khu vực tư nhân Việt Nam trong giai đoạn 2005-2010.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen nhận định, xin trích: ‘Thách thức cơ bản trong những thập kỷ tới đối với Việt Nam đó là cải thiện chất lượng sản xuất, đạt và duy trì được tính cạnh tranh toàn cầu đồng thời đảm bảo người nghèo được quan tâm trên con đường tăng trưởng kinh tế.

Chương trình Hỗ trợ Khu vực Doanh nghiệp 2011-2013 đã được thiết kế để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được những mục tiêu phát triển đề ra’.

Nguồn: MOFA Denmark, VOV

VOA Express

XS
SM
MD
LG