Đường dẫn truy cập

Thu nhập của gần 10 nghìn hộ dân tăng nhờ dự án về rừng của Hoa Kỳ


Thu nhập của gần 10 nghìn hộ dân tăng nhờ dự án về rừng của Hoa Kỳ

Một chương trình có tên gọi Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng (PFES) do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đã 'tạo ra nguồn lực để hỗ trợ bảo tồn rừng và sinh kế của người dân địa phương'.

Các đại biểu tham dự một cuộc hội thảo được Hoa Kỳ tài trợ tại Đà Lạt đã đi tới nhận định vừa kể.

Với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Việt Nam đã thí điểm cơ chế PFES ở tỉnh Lâm Đồng trong thời gian từ năm 2009 tới 2010.

Cơ chế này đã giúp tăng thêm khích lệ tài chính cho công tác bảo vệ rừng của những người cung cấp dịch vụ môi trường rừng - như các cộng đồng nông thôn và những người quản lý rừng, bằng việc tạo ra các mối liên hệ với những bên hưởng lợi các dịch vụ - như các nhà máy thủy điện, các nhà máy nước, và các công ty du lịch.

Cơ chế PFES ở Lâm Đồng đã tạo ra 4,46 triệu đôla Mỹ (khoảng 87 tỷ Đồng) từ các chi trả vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng của các nhà máy thủy điện và các công ty du dịch ở địa phương và một công ty cung cấp nước ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu năm 2011, việc triển khai Nghị định PFES trên toàn quốc được mong chờ là sẽ đóng góp vào việc bảo vệ trên 12 triệu héc-ta rừng và cải thiện sinh kế cho hơn 20 triệu người dân, mà phần đông là người nghèo và thứ yếu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG