Đường dẫn truy cập

Dân gốc nước ngoài ở Mỹ lên đến mức kỷ lục 40 triệu người


Tỉ lệ người gốc nước ngoài tại 4 tiểu bang của Mỹ: California, New York, Texas, và Florida

Hôm qua, cục thống kê Hoa Kỳ công bố các số liệu cho thấy số dân gốc nước ngoài ở Mỹ đã lên đến mức cao nhất từ trước đến nay là 40 triệu người. Các số liệu cũng cho thấy những người đến Hoa Kỳ để sinh sống có khuynh hướng ở trong các hộ gia đình lớn hơn với nhiều con cái và ông bà hơn so với các hộ gia đình bản xứ.

Cục thống kê Hoa Kỳ định nghĩa một người “gốc nước ngoài” là người sống ở Hoa Kỳ mà không phải là công dân Mỹ từ khi sinh ra – bất kể người đó hiện là công dân hay là cư dân hợp pháp.

Bà Elizabeth Grieco, người đứng đầu phân bộ Dân số gốc nước ngoài, nói rằng con số tổng cộng đã tăng từ dưới 10 triệu vào năm 1970 lên tới mức kỷ lục là 40 triệu cách đây 2 năm. Bà cho biết:

“Nay tuy con số người sinh ở nước ngoài vào năm 2010 có tiêu biểu cho một mức cao lịch sử, tỷ lệ về tổng số dân vẫn thấp hơn so với đợt di dân lớn vào cuối những năm 1800 và đầu 1900, là lúc tỷ lệ đó dao động giữa 13% đến 14%.”

Bà Grieco nói phần lớn mức gia tăng là vào phần đầu của thập niên, trước năm 2006.

Các số liệu trong bản phúc trình là kết quả của cuộc thăm dò cộng đồng Mỹ năm 2010. Đây là một tập hợp các câu hỏi đặt ra mỗi năm với một nhóm người được chọn làm mẫu trong dân chúng. Và cuộc thăm dò đi sâu vào chi tiết nhiều hơn so với cuộc thống kê toàn quốc thực hiện 10 năm 1 lần.

Bản phúc trình nhận thấy các hộ gia đình gốc nước ngoài trung bình có nhiều con cái và ông bà hơn, và bà Grieco nói rằng người đứng đầu các hộ gia đình này có nhiều phần chắc không phải là người độc thân. Bà nói:

“Các hộ gia đình người gốc nước ngoài được duy trì bởi một cặp vợ chồng đã kết hôn có tỷ lệ cao hơn so với các hộ gia đình người bản xứ.”

Các số liệu cũng cho thấy tỷ lệ sinh sản nơi phụ nữ gốc nước ngoài cao hơn 35% so với phụ nữ bản xứ.

Các hộ gia đình gốc nước ngoài có thu nhập trung bình khoảng hơn 46.000 đôla một năm so với con số trên 50.000 đôla nơi các hộ gia đình bản xứ.

Và bà Grieco nói tuy cư dân gốc nước ngoài sống ở mọi tiểu bang, hơn 1 nửa tập trung chỉ ở 4 tiểu bang là California, New York, Texas và Florida.

VOA Express

XS
SM
MD
LG