Đường dẫn truy cập

'Contain' và 'include' khác nhau thế nào? (Phần 1)


'Contain' và 'include' khác nhau thế nào? (Phần 1)

Phân biệt "include" và "contain"? "One day last winter, Pauline found a wallet not only containing a credit card and an airplane ticket to New Zealandbut but also $2394 in it." Sao trong câu đó lại là "containing" chứ không phải "including"?

Hai động từ "contain" và "include" có cùng chung một nghĩa là bao gồm nhưng dùng khác nhau.

"Contain" chỉ bao gồm nhằm nghĩa chứa đựng tất cả những gì ở trong (this bottle contains water), còn include tả nhiều món ngoài những món được liệt kê ra (my exercise plan includes running and weight lifting=chương trình tập thể dục của tôi gồm có nhiều món trong đó có chạy và tập tạ).

A. Contain=đựng bên trong, chứa đựng

Whisky contains a large percentage of alcohol=Rượu uít-ki chứa một lượng rượu rất cao.

To contain còn có nghĩa nén hay ngăn chặn, mà include không có.

Contain your anger=xin bạn nén giận
Contain your laughter=xin bạn nín cười
Contain the enemy=ngăn chặn quân thù

-Danh từ:

Containment=sự ngăn chặn
(George Kennan is known to be the father of the article on containment=Nhà ngoại giao George Kennan là người viết một bài về chủ nghĩa be bờ.)

Container=bình, lọ, chai, thùng

B. Include=bao gồm, gồm có, kể cả

His conclusion includes all our ideas=Kết luận của ông ta bao gồm tất cả những ý của chúng tôi.

-Include=kể cả

There are twelve children included (để ý: past participle "included" ở cuối câu)
There are twelve including the children=Có 12 người kể cả trẻ em (để ý: present participle "including" đi sau mệnh đề "There are twelve")

-Tĩnh từ inclusive=bao gồm các thành phần khác nhau

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG