Đường dẫn truy cập

Khác nhau giữa 'make up' và 'refill' (Phần 1)


Khác nhau giữa 'make up' và 'refill' (Phần 1)

Dear Sir/Madam, please help to explain me the different meaning of “make up” and “refill”. Thanks! Which the followings are correct: Make up something, Refill oil. Regards, Nguyen Chi Phuong (Mr.)

Dear Mr. Nguyen Chi Phuong:

Hai câu của bạn đều đúng. Hai động từ "make up" và "refill" có nhiều nghĩa khác nhau.

A. To make up có những nghĩa sau:

[Nguồn: Longman Advanced American Dictionary (Edinburgh Gate,: Pearson Education Limited, 2007.]

-To create: tạo nên
This designer made up the Spring collection=Nhà vẽ kiểu quần áo này tạo ra cả sưu tập mùa Xuân.

-Combined together to form a group: gộp lại thành
Minority groups make up more than two-thirds of the city’s population=Các nhóm thiểu số hợp lại thành hơn 2 phần 3 dân trong tỉnh.

-Redeem: làm bù lại (như thi bù)
I have to make up the French examination because I was sick last week=Tôi phải thi bù bài thi Pháp văn vì tuần trước tôi bị bịnh.
I’m trying to make up (for) the time I lost while I was sick=Tôi đang cố làm thêm để bù lại thời gian nghỉ vì bịnh.
Is it OK if I make the work up next week?=Tuần tới tôi làm bù được không?

-Reconcile: làm lành, hòa hoãn
The couple made up after the quarrel=Sau khi cãi nhau, cặp vợ chồng làm lành trở lại.
Have you made up with her yet?=Bạn đã làm lành với cô ta chưa?

-Invent: bịa đặt
I won’t make up any more excuses. I wasn’t here because I went to a football game=Tôi không bịa chuyện để tìm cớ che dấu nữa. Tôi không có mặt ở đây vì bữa đó tôi đi xem đấu banh bầu dục.
She made up the whole story=Bà ta bịa đặt ra toàn bộ câu chuyện.

-Prepare, put together: sửa soạn, lập ra.
Why don’t you make up a list of things for your mechanic to do while you’re away?=Sao anh không lập ra một bảng liệt kê công việc phải làm để người thợ máy làm hộ anh khi anh đi vắng?

-Trang điểm
She makes herself up every morning=Bà ta trang điểm (đánh phấn) mỗi sáng. [Danh từ makeup=trang điểm, son phấn.]

-To make up back payments=trả nốt số tiền còn thiếu

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG