Đường dẫn truy cập

Nhiều giáo viên California thất nghiệp do cắt ngân sách


1 lớp ở California hiện nay có 20 học sinh qua niên học tới sẽ có gần 30
1 lớp ở California hiện nay có 20 học sinh qua niên học tới sẽ có gần 30

Nhiều tiểu bang Hoa Kỳ cho nghỉ việc một số nhà giáo vì ngân sách giảm bớt. Một trong những tiểu bang cho giáo viên nghỉ việc nhiều nhất là California.

Khủng hoảng kinh tế Hoa Kỳ đã chấm dứt vào tháng 6 năm 2009 nhưng tiến trình phục hồi được xem là chậm. Nhiều tiểu bang phải cắt giảm chi tiêu trong nhiều lĩnh vực, kể cả giáo dục.

Nhiều giáo viên California đã nhận được giấy nghỉ việc, riêng trường tiểu học Mariposa-Nabi ở Los Angeles có 60% thầy cô nhận giấy này. Điều đó có nghĩa là một lớp hiện nay có 20 học sinh qua niên học tới sẽ có gần 30.

Los Angeles là học khu có nhiều trường công đứng thứ nhì Hoa Kỳ, sau New York. Trong vòng 2 năm qua, học khu Los Angeles đã cho nghỉ việc từ 10 đến 2% nhân viên, phân nửa là giáo viên.

Các tiểu bang khác cũng cho giáo viên nghỉ việc nhưng không nhiều bằng California, một phần vì trước khi có khủng hoảng trên cả nước, California cũng đã bị thâm hụt ngân sách.

Ông AJ Duffy, Chủ tịch Công đoàn giáo viên Los Angeles cho biết: “Các trường trung và tiểu học California chủ yếu nhận ngân khoản của tiểu bang, nhiều hay ít tùy tình hình kinh tế tiểu bang. Trong hai năm qua, chúng tôi mất hai tỉ ngân khoản cho các trường công.”

Ông nghĩ rằng sẽ còn nhiều thay đổi nữa nếu không khắc phục được vấn đề ngân sách:

“Chúng tôi cắt giảm thư viện, y tá nhà trường. Có thể chúng tôi phải dồn học sinh hoặc thậm chí đóng cửa nhiều trường.”

Một biện pháp khác là giảm số ngày đi học trong niên khóa để tiết kiệm chi phí.

VOA Express

XS
SM
MD
LG