Đường dẫn truy cập

Miến Điện công bố điều lệ mới, hạn chế vận động tranh cử


Giới hữu trách Miến Điện đã thông báo các điều lệ tranh cử mới cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7/11 ở nước này. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên trong vòng 20 năm qua.

Ủy ban Bầu cử Liên Hiệp do chính phủ chỉ định nói rằng các ứng cử viên phải nộp đơn xin phép trước bảy ngày nếu họ muốn tổ chức một cuộc tập họp hoặc phát biểu ở nơi công cộng.

Theo thông báo gồm 13 điểm công bố hôm thứ Năm, các ứng viên cũng phải thông báo cho ủy ban, nhưng họ không bị buộc phải xin giấy phép nếu muốn phát biểu tại trụ ở đảng của họ.

Các điều khoản khác cũng cấm các đảng phái diễu hành với các biểu ngữ và hô khẩu hiệu, và đồng thời cho phép các lực lượng an ninh can thiệp bất cứ lúc nào vì sự an toàn của công chúng.

Chính quyền quân nhân Miến Điện ấn định ngày 7/11 là ngày bầu cử hồi tuần trước.

40 đảng phái tham gia tranh cử, bao gồm năm đảng tham gia vào cuộc bầu cử trước hồi năm 1990.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG