Đường dẫn truy cập

Chính phủ quân nhân Miến Điện lập Ủy ban bầu cử


Miến Điện hôm nay đã công bố các chi tiết đầu tiên về luật bầu cử được trông đợi từ lâu, cho thấy là giới cầm quyền quân sự sẽ chọn các thành viên cho ủy ban bầu cử mới của nước này.

Hôm qua chính phủ đã ban hành 5 luật bầu cử mới trước cuộc bầu cử được hứa hẹn là sẽ được tổ chức trong năm nay. Hội đồng quân nhân vẫn chưa đưa ra ngày tháng bầu cử.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của Miến Điện trong 20 năm nay.

Báo chí nhà nước hôm nay đăng tải luật bầu cử đầu tiên ”Luật ủy ban bầu cử liên hiệp” do tướng lãnh hàng đầu Than Shwe ký.

Luật này cho biết chính phủ sẽ tự chỉ định ủy ban bầu cử gồm 5 thành viên.

Ủy ban bầu cử sẽ chịu trách nhiệm chỉ định các đơn vị bầu cử, lập danh sách cử tri và giám sát các đảng phái chính trị hành động cho phù hợp với luật bầu cử.

Phát ngôn viên của chính phủ Lưu vong Miến Điện Zin Linn nói rằng cuộc bầu cử sẽ không tự do và công bằng chừng nào các tù nhân chính trị vẫn còn bị giam giữ và hiến pháp vẫn chưa mang tính dân chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG